چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > قوانین و مقررات كشور > آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری 
 
 

 

1

      رای شماره 709 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه

2   راي شماره 850 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در زمینه عوارض تابلوها  
3   رأي شماره 870 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 93 مصوب شورای اسلامی شهر مرند
4   رأي شماره 872 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه معاونت توسعه رییس جمهوری در مورد تطبیق احکام کارگزینی کارمندان
5   رای شماره 636 هیابت عمومی  دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی طرح شکایت بابت حقوق دوران بازنشستگی
6    رای شماره 816 الی 836 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض
7   رای شماره 794 الی 795 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت هایی از بند الف و ب بخشنامه شماره 1-65 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی
8  رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می باشد.  
9  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تامین اجتماعی
10  رای شماره 29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 8 دستور اداری شماره 5015/81 -1379/9/7 معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
11  رای شماره های 294 الی 307 و 334 و336 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : تعیین و برقراری عوارض حق االارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
12 رای شماره 1/513 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رفع ابهام از دادنامه شماره 1/513 - 1394/7/24 هیات عمومی دیوان عدالبت با موضوع :رفع ابهام از بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه
13 رای شماره 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ز) تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 160/1844/2475- 1392/11/19 شورای اسلامی شهر تهران
14   رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شورای فنی استان قزوین  با موضوع شرایط ارزیابی کیفی مناقصه گران
15    رای شماره 872 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 200/55919 تاریخ 89/10/28با موضوع تطبیق احکام کارگزینی
16   اصلاح راي شماره 545 الي 547هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1388/7/6 مصوب سازمان انرژي اتمي ايران. « احتساب افزايش سنوات كار با اشعه » موضوع: ابطال بند 6 دستورالعمل
17   رای شماره 1144ابطال بند 7 بخشنامه 13598/92/200-1392/8/1 (بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی

 

   

     

    

   

 

  

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک: info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.